kornsilovegen-2

Betjeningsevne, men mangler egenkapital

Det er høye krav fra utlånsforskriften når det gjelder egenkapital og det er vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Vi i K2 ønsker å gjøre noe med det og tilbyr en løsning i samarbeid med CoOwner. Mangler du deler av egenkapitalen, men har inntekt til å betjene lånet på hele boligen, kan dette være en fin måte å komme seg inn på boligmarkedet ved å kjøpe boligen din basert på medeierskap.

CoOwner sin ambisjon er at du skal eie hele boligen så fort du er klar for det og har nok egenkapital til å eie selv innenfor rammene av utlåns-forskriften. Derfor har du også muligheten til å innløse andeler av boligen underveis. I et normaltilfellet kan man forvente å eie hele boligen selv i løpet av 3-5 år, uten at det er et krav. CoOwner står i boligen og er solidarisk medlåntaker i boliglånet sammen med deg, frem til du er klar til å overta selv.


Du bor i hele boligen selv, og den blir tinglyst i sin helhet på deg. For den delen du ikke kjøper, betaler du en leie som står i forhold til lånekostnadene og din eierandel i boligen. Løsningen leveres av selskapet CoOwner AS, som blir din partner i kjøpet, og medeier i boligen frem til du har økonomisk kapasitet til å eie hele boligen selv.

Velger du å kjøpe med CoOwner, må du godkjennes som kunde av dem. Boligen kan reserveres til dette er avklart.

Kjøp med oss


Har du betjeningsevne, men mangler egenkapital?

Bygg egenkapital


Gjennom avdrag og forventet  prisutvikling, vil du gradevis spare til større egenkapital

Ei hele boligen selv


Når du er finansielt klar til å eie hele boligen selv, kan du innløse CoOwner sin andel

En trygg finansieringsløsning som hjelper deg inn på boligmarkedet!

Kornsiloveien 2 har inngått samarbeid med CoOwner, en partner innen DelEie som gir nye beboere i K2 en unik og toppmoderne mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.  

Med DelEie trenger du ikke å la mangel på egenkapital stå imellom deg og boligdrømmen.

– DelEie er optimalt og relevant for både nyetablerere og re-etablerere, forteller Odd Egil Flokketveit, leder salg og marked i CoOwner.

 

En økende trend

Med et markedsperspektiv som viser at bankene strammer inn og stiller høyere krav til lånetakerne sine, kan det for mange oppleves svært vanskelig å komme inn på boligmarkedet. – I takt med dette, er DelEie en økende trend som gir flere sjansen til å eie sin egen bolig, forklarer Odd Egil Flokketveit.

 

Hvem er DelEie aktuelt for?

DelEie er for deg som har betjeningsevne, men mangler noe egenkapital. Både for deg som er ny på boligmarkedet og for deg som skal re-etablere deg, for eksempel ved samlivsbrudd eller bytte av jobb. – Vi ser at DelEie er en god løsning som både 20-åringer og 50-åringer gjerne benytter seg av, sier Flokketveit.


Interessert i prosjektet? Slik fungerer DelEie med CoOwner i praksis

* Først gjennomføres det et møte mellom deg som potensiell boligkunde og oss, der vi går gjennom din økonomiske situasjon. Her ser vi på om du har betjeningsevne til å kjøpe og eie leilighet i K2 sammen med oss, og går gjennom månedlige kostnader ved DelEie.

* Dersom du har betjeningsevne og nok egenkapital til å eie minimum 30% av boligen, så kan vi hjelpe deg med resterende egenkapital. På den måten tilfredsstiller vi bankens krav om 15% egenkapital, og kan dermed kjøpe og eie boligen sammen.

* Hver måned betaler du som vanlig avdrag på lånet, samtidig som du får muligheten til å bygge opp egenkapital, enten ved å spare penger ved siden av, eller gjennom en eventuell prisutvikling i andelen du eier.

* Etter hvert som egenkapitalen din øker, kan du også øke andelen du eier. Vi, sammen med banken din, hjelper deg gjerne med å sette opp en oversiktlig spareplan, slik at du får et tidsestimat på når du kan ha nok egenkapital til å kjøpe ut oss fullt og helt og eie hele boligen selv. Vi pleier å si at det tar mellom 3 og 5 år til å være i posisjon til å eie hele boligen, dette beror selvfølgelig på hvor mye du startet med å eie av boligen, prisvekst på boligen som vi eier sammen - og på hvor flink og motivert du er til å spare underveis for å bygge opp egenkapital. Når du er økonomisk klar til å eie hele boligen selv, kan du innløse CoOwner sin andel. Og du er 100% boligeier!

 

Derfor har CoOwner valgt å gå inn i K2

– Vi kvalitetssikrer alltid alle prosjektene vi går inn i, og K2 har flere positive faktorer som gjør at vi har troen på dette prosjektet. Disse leilighetene bygges for det første i et sentrumsnært og populært område der det skjer mye spennende, det ligger i umiddelbar nærhet til skoler, butikker og kollektivtrafikk samtidig som omgivelsene til disse leilighetene oppleves luftig og åpent. Vi er også trygge på at det er seriøse og dyktige aktører som står bak prosjektet, som kjenner markedet godt og som har mye erfaring med nyboligutvikling.

 

Megler i EIE, Inger Helene Simensen ser mange fordeler med DelEie

– Dette er først og fremst et tilbud som gir flere mennesker muligheten til å eie egen bolig, noe som står høyt i Norge. Her i landet er det en kultur i det å eie selv, det betyr rett og slett mye for folk, forteller Inger Helene. – Sånn sett er det supert at det kommer på plass nye boligmodeller som legger til rette for å hjelpe folk ut i boligmarkedet selv om de ikke har egenkapital til å kjøpe ut hele boligen fra start. Det fine med DelEie er at du bor og lever like fullt i DIN bolig, samtidig som du får tid og rom til å øke egenkapitalen din.

Det optimale med nybygg som K2 er at du er med på prisveksten og verdistigningen som skjer fra det øyeblikket du signerer kjøpekontrakten og frem til bygget er innflyttingsklart, og da har du allerede økt egenkapitalen din. Snakk gjerne med meg om DelEie!